Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon vězeňství

Kontrola návštěv

Objekty Vězeňské služby jsou svým charakterem specifické. Specifický je i režim vstupů a omezení předmětů, které není povoleno do těchto objektů vnášet.

Pravidla přijímání balíků

Odsouzený má právo dvakrát ročně, zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků, přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg.

Pravidla přijímání korespondence

Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat korespondenci bez omezení, pokud zákon nestanoví jinak.

Pravidla přijímání návštěv

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce.

Pravidla telefonního styku odsouzených

Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou.

Programy zacházení

Poměrně velká část odsouzených je zapojena ve speciálně výchovných či zájmových aktivitách, které navštěvují převážně po pracovní době.

Zdravotní péče

Základní informace o poskytování zdravotní péče osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody v zdravotnických zařízeních Vězeňské službě ČR.

Vyhláška 345/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. prosince 1999, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Zákon o vězeňské službě a justiční stráži

Zákon č. 555/1992 Sb. - Zákon o vězeňské službě a justiční stráži České republiky (zákon České národní rady ze dne 17. listopadu 1992, v tomto znění platný do 31.12.2014)