Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Duchovní služba

Účast církví, náboženských společností, charitativních organizací a občanských sdružení je ve věznici organizována v souladu s Dohodou o duchovní službě.

Účelem této Dohody je stanovit v souladu s právními předpisy podmínky pro vzájemnou spolupráci a pomoc Vězeňské služby České republiky, církví a náboženských společností při jejich účasti na nápravě odsouzených ve věznicích.

Církev bratrská je nejaktivnější církví ve věznici. V nedávné době zde působil p. Kaleta, který zajišťoval nejen každotýdenní pohovory s odsouzenými, ale pravidelně s p. Matulíkem organizoval i koncerty ve věznici nejen s duchovní tématikou, ale např zajistil i koncert amerického muzikanta „Ramblina Rexe“. Zorganizovali i sportovní klání ve fotbale mezi zástupci církve bratrské a odolovskými Draky.

V současné době je nahradil pan Šrámek, který úspěšně navázal na tradici pořádání velikonočních koncertů ve věznici.

Církev adventistů sedmého dne patří také mezi aktivnější, jeho zástupce pan Šlosárek převzal štafetu po p. Stašovi, který u odsouzených zajišťoval i speciálně výchovné aktivity Komunikace mezi lidmi a Předcházení stresu.

Se zástupcem Římskokatolické církve p. Hejčlem je také velice dobrá spolupráce, byť v posledním období je o jeho službu mezi odsouzenými menší zájem než v nedávné době.

Svědkové Jehovovi docházejí do věznice s přestávkami, vždy záleží na momentálním zájmů ve věznici přítomných odsouzených.

Věznice 27. 11. 2013 slavnostně otevřela novou kapli.

Velice plodná a oboustranně výhodná spolupráce probíhá mezi věznicí a Občanským sdružením Diakonie Úpice a Broumov, kteří nám ve svých provozech zajišťují pracovní terapii pro odsouzené se sníženou pracovní schopností, případně pro odsouzené, které krátkodobě z různých důvodů nemůžeme zaměstnat na pracovištích mimo věznici.
Zároveň nám daruje i spoustu materiálu pro další činnost s odsouzenými ve věznici.

Novinky z duchovní služby