Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

O nás

Charakteristika

V kontextu aktuální zákonné úpravy je Věznice Odolov zařazena do kategorie věznic s ostrahou. Svůj trest odnětí svobody zde vykonávají muži starší 18 let, kterým byl stanoven nízký a střední stupeň zabezpečení. Ubytovací kapacita je 298 míst (4 m2/ods.).

Stručná historie

Věznice se řadí mezi mladší v České republice a nachází se v Podkrkonoší nedaleko Trutnova, v areálu bývalého černouhelného dolu. Areál převzala Vězeňská služba ČR na počátku roku 1992, první odsouzení nastoupili do výkonu trestu v roce 1993.

Charakteristika současné práce věznice a zajímavosti o programech zacházení

Koncepce práce s odsouzenými prochází vývojem a zohledňuje specifické charakteristiky odsouzených.

Programy zacházení jsou zaměřeny na minimalizaci rizik recidivy páchané trestné činnosti po propuštění odsouzených z výkonu trestu odnětí svobody.

Unikátní aktivitou je dřevomodelářský kroužek, ve kterém si odsouzení osvojují práce na renovaci starých i výrobě zcela nových hudebních nástrojů. Jedná se především o nástroje smyčcové, ale i bicí (např. xylofony).

V rámci speciálně výchovných aktivit, kterým se věnují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice probíhá skupinová práce s odsouzenými se specifickou trestnou činností tak, aby získali požadovaný náhled na jimi páchanou trestnou činnost a jejich opětovné začlenění do společnosti bylo co možná nejméně problémové.

Příprava odsouzených na výstup z VTOS je soustředěna na výstupním oddělení, kde se věnují doplnění nedostatečných vědomostí v oblasti sociálně právních skutečností a rozvoji širšího společenského rozhledu.

Fotografie z věznice

Vnitřní řád Věznice Odolov


  • Vnitřní řád Věznice Odolov v platném znění k 15.01.2020