Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
27.6.2017

Ministr spravedlnosti ocenil pracovníky

Zvláštní cenu ministra spravedlnosti za mimořádné zásluhy převzali při slavnostním večeru v Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze pedagog volného času Zdeněk Hetflejš, DiS, a strážný Bc. Pavel Staněk. Oceněným osobně blahopřáli ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., náměstek sekce trestní politiky ministerstva spravedlnosti Mgr. Vladimír Zimmel, generální ředitel VS ČR genmjr. PhDr. Petr Dohnal, náměstek GŘ VS ČR pro vzdělávání a odborné zacházení brig. gen. Mgr. Simon Michailidis a hlavní kaplan VS ČR Ing. Bc. Pavel Kočnar.

Jednotlivé pracovníky navrhli jejich nadřízení a vítěze kategorií vybrala odborná porota.

Pedagog volného času Zdeněk Hetflejš založil ve Věznici Odolov unikátní aktivitu – dřevomodelářský kroužek. Z počáteční výroby drobných hraček, přes výrobu vybavení dětských hřišť do objektu školek a škol, přešel na renovaci a posléze i výrobu hudebních nástrojů, přičemž se jedná o nástroje především smyčcové, ale i bicí (např. xylofony). Kroužek funguje ve věznici bezmála 20 let, kdy touto aktivitou prošlo kolem 60 odsouzených.

Strážný Bc. Pavel Staněk se dlouhodobě aktivně podílí na činnosti dřevomodelářské dílny. Nadto jako bývalý profesionální hudebník (člen Virtuosi di Praga, člen komorního filharmonického orchestru a koncertní mistr) prezentuje dobré jméno věznice, potažmo celé Vězeňské služby ČR tím, že formou charitativních koncertů uvnitř i vně objektu věznice představuje vyrobené nástroje jak odsouzeným, tak i široké a odborné veřejnosti.

Výroba a opravy hudebních nástrojů je unikátní aktivitou v podmínkách Vězeňské služby ČR a s největší pravděpodobností i      v evropském měřítku.