Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
6.12.2013

Odolovská kaple

Věznice Odolov slavnostně otevřela nově vybudovanou vězeňskou kapli. Slavnostního aktu se spolu s vedením věznice zúčastnila hlavní kaplanka VS ČR Květa Jakubalová, zástupce hlavního kaplana Martin Škoda, předsedkyně vězeňské duchovenské služby Renata Balcarová, poradce pro duchovní službu a koordinátor vězeňské duchovenské péče a vězeňské duchovní služby Bohdan Pivoňka a docházející duchovní p. David Smetana a Ladislav Hojný.

Otevření kaple zahájil ředitel věznice, který během úvodního slova přivítal přítomné a poděkoval všem, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli. Hlavní kaplanka pak kromě poděkování ocenila aktivní přístup vedení věznice v oblasti vězeňské duchovenské péče. Během slavnostního obřadu probíhalo biblické čtení, doprovázené hudebním vystoupením prap. Pavla Staňka na housle a violu. Tyto nástroje byly restaurovány v místní dřevomodelářské dílně. Součástí programu bylo i vystoupení jednoho z odsouzených, jenž přednesl báseň, kterou pro tuto příležitost sám složil. Ředitel věznice pak obdržel z rukou hlavní kaplanky bibli s věnováním, do které se pak všichni přítomní podepsali. Závěr obřadu pak patřil společné modlitbě. Zúčastnění po obřadu navštívili zmiňovanou dřevomodelářskou dílnu, kde byla vyrobena nejen řada prvků použitých k vybavení kaple, ale jejíž chloubou jsou restaurované hudební nástroje, které v současné době slaví úspěchy nejen na výstavách, ale i v ZUŠ v okolí a dokonce v několika profesionálních hudebních uskupeních v ČR.

Vzhledem k původnímu stavu vytipovaných prostor probíhala výstavba kaple doslova „od podlahy“. Ačkoli byl celý projekt realizován převážně z vlastních zdrojů, vznikl díky nápaditosti a kreativitě zúčastněných v prostorách věznice „malý zázrak“ a celý prostor tak již na první pohled dýchá vážností a úctou. Celá akce probíhala v časovém rozmezí červen – září 2013.

Odolovská vězeňská kaple se právem stala chloubou, na jejímž úspěchu se podíleli nejen sami zaměstnanci, ale i řada odsouzených a věznice tak prokázala svojí vysokou úroveň při naplňování svého poslání a stanovených cílů.

JN