Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Úřední deska

1. Název

Věznice Odolov

2. Důvod a způsob založení

Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura

Organizační strukturu věznice Odolov najdete zde.

4. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení

Výdajový účet: 507045881/0710

Příjmový účet: 19-507045881/0710

Depozitní účet: 6015-507045881/0710

Depozitní účet slouží k zasílání finančních prostředků odsouzeným.
Při zasílání je nutné uvést Variabilní symbol = datum narození vězně ve formátu den,měsíc,rok. (Příklad: dat. nar. = 3.4.1912 Variabilní symbol = 03041912)

6. IČ

00212423

7. DIČ

CZ00212423

8. Dokumenty

 • Seznam hlavních dokumentů
 • Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě č. 8.

9. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:

 1. osobně na podatelně věznice Odolov
 2. písemně na adrese organizační jednotky
 3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
 4. prostřednictvím datové schránky organizační jednotky

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze uskutečnit:

 1. osobně na podatelně věznice Odolov
 2. případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
 3. písemně na adrese organizační jednotky
 4. elektronicky na adrese elektronické podatelny
 5. prostřednictvím datové schránky organizační jednotky

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR

naleznete zde.

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

13. Formuláře

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

14. Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

15. Předpisy

Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.

16. Výroční zpráva

za rok 2011
za rok 2010
za rok 2009
za rok 2008

 

 

Veřejná vyhláška