Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Nejčastěji kladené otázky ze zdravotnické oblasti

Následující přehled nejčastěji kladených otázek se týká zdravotnické oblasti. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete příslušným způsobem podat vlastní dotaz. Další informace naleznete zde.

Jaké jsou podmínky poskytování zdravotní péče

Zdravotní péče je Vězeňskou službou ČR poskytována v souladu se zákony upravujícími poskytování zdravotní péče, zejména zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Provádění závazných zákonných ustanovení je rozpracováno ve vnitřních předpisech – NMS nebo NGŘ

Zákony výslovně stanoví jedinou povinnost nad rámec veřejného zdravotního pojištění, a to, že na základě dikce zákonů se prováděcím předpisem blíže vymezuje rozsah medicínsko – právních vyšetření, a to „podrobit se preventivní vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídce v rozsahu určeném lékařem nebo zvláštním právním předpisem, včetně nezbytných diagnostických a laboratorních vyšetření a očkování, a opatřením stanoveným orgány hygienické služby“ (podtržená část je citací zákona č. 258/2000 Sb.).

Lze odsouzenému nebo obviněnému přinést léky, případně zdravotnické pomůcky?

Tuto věc upravuje pokyn příslušného ředitele věznice nebo vazební věznice.

• ML č.22/2007, kterým se stanoví zásady pro zpracování a vydání vnitřního řádu věznice pro obviněné a vydává jednotný vnitřní řád vazební věznice nebo věznice čl. 7 odst.
a. (3) Obvinění užívají pouze léky předepsané lékařem a ve stanoveném množství, není jim dovoleno opatřovat sobě nebo jinému jakékoliv léky, které nebyly lékařem předepsány. Léky a vitamínové preparáty nebo podpůrné látky obsažené v zásilce se obviněným nevydají.
• ML č. 28/2007, kterým se stanoví zásady pro zpracování a vydání vnitřního řádu věznice pro odsouzené a vydává jednotný vnitřní řád věznice
a. (4) Odsouzení užívají pouze léky předepsané lékařem a ve stanoveném množství, není jim dovoleno opatřovat sobě nebo jinému jakékoliv léky, které nebyly lékařem předepsány.

b. (5) Léky a vitamínové preparáty nebo podpůrné látky obsažené v zásilce se odsouzeným nevydají.

c. zdravotnické pomůcky uvedené ML neřeší. Zavedená praxe je taková, že na základě povolení lékaře, mohou být obviněným a odsouzeným dříve předepsané zdravotnické pomůcky zaslány.