Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
9.1.2015

Statistika poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb. v roce 2014

Ve věznici Odolov byly za rok 2014 přijaty dvě žádosti o informaci. Při poskytování informací je vždy dbáno na ochranu osobnosti a soukromí odsouzených.

Do 31. 12. 2014 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o omezení práva na poskytnutí informace, a tím ani nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí věznice.