Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
28.2.2014

Statistika poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb. v roce 2013

Ve věznici Odolov byla za rok 2013 přijata jedna žádost o informaci. Při poskytování informací je vždy dbáno na ochranu osobnosti a soukromí odsouzených a poskytují se žadatelům bezplatně.

Do 31. 12. 2013 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o omezení práva na poskytnutí informace, a tím ani nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí věznice.

(JN)