Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
28.2.2013

Statistika poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb. v roce 2012

V roce 2012 nebyla ve věznici Odolov přijata žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.