Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace podle zákona

9.1.2015

Statistika poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb. v roce 2014

Ve věznici Odolov byly za rok 2014 přijaty dvě žádosti o informaci. Při poskytování informací je vždy dbáno na ochranu osobnosti a soukromí odsouzených. Do 31. 12. 2014 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o omezení práva …
Ve věznici Odolov byly za rok 2014 přijaty dvě žádosti o informaci. Při poskytování informací …

28.2.2014

Statistika poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb. v roce 2013

Ve věznici Odolov byla za rok 2013 přijata jedna žádost o informaci. Při poskytování informací je vždy dbáno na ochranu osobnosti a soukromí odsouzených a poskytují se žadatelům bezplatně. Do 31. 12. 2013 nebylo vydáno …
Ve věznici Odolov byla za rok 2013 přijata jedna žádost o informaci. Při poskytování informací …

28.2.2013

Statistika poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb. v roce 2012

V roce 2012 nebyla ve věznici Odolov přijata žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.
V roce 2012 nebyla ve věznici Odolov přijata žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 …