Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
7.2.2018

Malí čtenáři

Nové Sedlo 7.února (VSČR) Malí čtenáři obce Staňkovice mají zásluhou odsouzených z Věznice Nové Sedlo o radost více. Představitelé Obecního úřadu ve Staňkovicích oslovili věznici a požádali o pomoc při rekonstrukci prostor místní knihovny. Odsouzení z truhlářské dílny pod vedením Josefa Michla a Jiřího Kopeckého vyrobili galerii , kterou nainstalovali do prostoru knihovny. Tím došlo ke zvětšení prostor knihovny a galerie bude využita jako dětský čtenářský koutek a pro další aktivity nejmenších obyvatel Staňkovic. Úpravou vznikly i větší prostory pro akce dětí z mateřské a základní školy. Neformální spolupráce obecního úřadu s věznicí přináší oboustrannou prospěšnost. Odsouzení smysluplně tráví čas ve výkonu trestu a obec má možnost prostřednictvím věznice možnost zvelebovat prostředí a zařízení na které se nedostává finančních prostředků.  Odsouzení již vyrobili v nedávné minulosti pergolu a posezení pro obyvatele domu s pečovatelskou službou, vyřezali, naistalovali betlém a vyřešili stísněné prostory obecní knihovny. Spolupráce, ale nekončí místostarosta Zdenek Kutřín, by rád s pomocí odsouzených opravil kapličku v Tvršicích. Především dřevěné krovy a zvonička by potřebovala šikovné ruce odsouzených.

eko