Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
4.7.2017

Drahonice

Objekt bývalé věznice Drahonice je připraven přijmout první eskortu odsouzených žen.

Objekt Drahonice, který je součástí Věznice Nové Sedlo byl slavnostně otevřen za účasti Generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Petra Dohnala, ředitele Věznice Nové Sedlo Miroslava Špalka , starosty obce Lubence Jiřího Chalupeckého, starostů okolních územně správních jednotek a ředitelů věznic, které se podílely na rekonstrukci objektu a médií.

Generální ředitel Petr Dohnal nově zrekonstruovaný objekt představil zástupcům okolních obcí a médiím a připomněl všechny události, které předcházely znovu otevření. Přeplněnost věznic a rozšiřování ubytovací kapacity vrátilo do hry uzavřený objekt a Drahonice jsou znovu otevřeny. Zástupci okolních obcí a média měli možnost se seznámit s jednotlivými prostory areálu, zatím bez odsouzených. První odsouzené ženy budou do věznice eskortovány v počtu 32 z věznice Světlá nad Sázavou. Průvodcem vedle generálního ředitele byl ředitel Věznice Nové Sedlo Miroslav Špalek, který podal novinářům vyčerpávající odpovědi na otázky týkající se organizačního zabezpečení chodu věznice. Zástupce médií zajímal nejen samotný chod věznice, ale chtěli vědět jaké další plány má vězeňská služba. Generální ředitel Petr Dohnal přítomné seznámil s akcemi, které přispěly k rozšíření kapacity, připomněl otevření nového oddělení ve věznici v Plzni a připravované otevření objektu v Břeclavi, Poštorné. Netajil se ambiciózním plánem postavil novou věznici na „zelené louce“ s kapacitou 800 míst v jižních Čechách. Zástupci médií měli možnost bezprostředně vyzpovídat odsouzeného z věznice Nové Sedlo, který se podílel na rekonstrukci objektu. Znovu zprovoznění věznice pozitivně vnímají i okolní obce. Starosta obce Lubence Jiří Chalupecký ocenil přítomnost věznice, jako významného zaměstnavatele, ale i odběratele, která podporuje regionální podnikatelské subjekty.

Historie věznice Drahonice sahá až do roku 1958, kdy byla využita jako pobočka nápravně výchovného tábora Sýrovice. Od roku 1992 spadala pod věznici Oráčov a od roku 2002 byla součástí věznici Nové Sedlo. V roce 2002 se staly Drahonice samostatnou organizační jednotkou a sloužila k výkonu trestu odnětí svobody pro muže zařazené do kategorie dozor. V roce 2006 bylo ve věznici zřízeno oddělení s dohledem. Věznice pojala 210 odsouzených mužů, kteří byli ubytováni v ložnicích s průměrnou kapacitou 8 až 10 lůžek. Chod a činnost věznice zajišťovalo 109 zaměstnanců.

V květnu 2013 nařízením ministerstva spravedlnosti byla věznice Drahonice zrušena. Vedení vězeňské služky České republiky k tomuto kroku přistoupilo na základě analýzy dopadu amnestie prezidenta republiky. V Drahonicích klesl po amnestii počet vězněných osob z 296 na 170 a další provoz věznice se stal neekonomickým. Od října 2015 do konce roku 2016 využívalo objekt v Drahonicích ministerstvo vnitra k umístění cizinců, zadržených při nelegálním pobytu na území České republiky. Narůstající počet odsouzených si vynutil hledání nových objektů, které by byly připraveny pojmout další odsouzené. Jedním z objektů byly i Drahonice. Proto na základě nařízení ministerstva spravedlnosti přistoupila vězeňská služba k rekonstrukci objektu s přihlédnutím, že objekt již nebude sloužit odsouzeným mužům, ale ženám. Rekonstrukce byla zahájena v měsíci březnu a na samotné rekonstrukci vedle firem se podílelo cca 200 odsouzených z dalších sedmi věznic včetně Nového Sedla. Odsouzení z věznice Bělušice, Liberec, Litoměřice, Nové Sedlo, Stráž pod Ralskem, Teplice a Všehrdy odpracovali cca 20 tisíc hodin a díky zaměstnávání odsouzených vězeňská služba ušetřila na nákladech více jak milion korun. Vedle oprav, které byly zvládnuty svépomocí realizují se i investiční akce např. nové operační středisko, telefonní ústředna v objemu necelých čtyř miliónů, zpracována je projektová dokumentace kondenzační plynové kotelny v objemů více jak sedmi miliónů. Připravuje se investiční záměr na rekonstrukci objektu ústavní kuchyně v hrubém odhadu za více jak deset miliónu. Věznice Nové Sedlo, pobočka Drahonice příjme první eskortu odsouzených žen bezprostředně po oficiálním otevření .Pro odsouzené ženy je připraveno 24 ložnic v šesti oddílech. Ložnice jsou vybaveny standardním vybavením, zásadní změny lze zaznamenat v rekonstrukci hygienického zázemí, které s ohledem na ženy prošlo kardinální úpravou. Otevřením nového zařízení vězeňská služba se nejen snaží odlehčit přeplněnosti stávajících věznic, ale vytvoří více jak sto nových pracovních míst. V pobočce Drahonice našli uplatnění jak občanští zaměstnanci, tak příslušníci. Zařízení vězeňské služby Drahonice má svou historii a znovu otevřením začala psát novodobou historii, kterou poznamená i novela trestního zákoníku a zákona o výkonu trestu odnětí svobody, která se dotkne procesu zařazování odsouzených do věznic.