Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Základní informace

Charakteristika

Historie věznice sahá až do poloviny 12. století, kdy byl na strmém vrchu poblíž Mohelnice vybudován dobře opevněný hrad Mírov, jenž se stal součástí obranné soustavy, chránící majetek olomouckého biskupa. Od konce 14. století sloužil jako spolehlivé vězení pro provinivší se biskupské služebníky.

Současná mírovská věznice je profilována jako věznice se zvýšenou ostrahou. Má oddělení s dozorem, s ostrahou, oddělení se zvýšenou ostrahou, oddělení se zvýšenou ostrahou se zesíleným stavebně technickým zabezpečením a oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Ubytovací kapacita je 369 míst. Vězni jsou ubytováni na společných světnicích, největší má 18 lůžek. Celkem 32 světnic je určeno pro dva vězně, jednolůžkových světnic je v současné době 8.

Programy zacházení

Zaměstnanost vězňů se pohybuje kolem 60%. S ohledem na jejich složení je pro věznici atraktivní nabídka takového pracovního uplatnění, již lze realizovat v areálu věznice. Odsouzení pracují ve dřevovýrobě, zejména při výrobě nábytku. Jím bylo vybaveno např. pracoviště ombudsmana v Brně, Justiční palác v Liberci a další objekty. Jeho kvalita je plně srovnatelná s nabídkou na trhu. Další uplatnění mohou odsouzení nalézt na pracovištích kovovýroby, apretace, lepení obálek, výrobě žaluzií nebo keramiky.

Vzhledem k dlouhodobým trestům odsouzených je vedením věznice, specialisty i vychovateli kladen velký důraz na jejich mimopracovní aktivity a využívání volného času Kromě, dá se říci, obvyklého vyžití při sportu mohou své zájmy a schopnosti uplatnit i v jiných oblastech, ať už jsou to hudební skupiny, kroužek výtvarného umění, akvaristický a další. Nepravidelně vychází i vězeňský časopis, v němž mohou uplatnit své názory a postřehy nejen odsouzení, ale i zaměstnanci. Úspěch sklízejí i dřevěné hračky, vyrobené z odpadového materiálu v rámci pracovní terapie. Věznice spolupracuje se zástupci církví a řadou dalších nevládních organizací a sdružení.

Péče o zaměstnance

Pro sportovní vyžití zaměstnanců je k dispozici tělocvična s posilovnou. Nezapomíná se ani na jejich rodinné příslušníky. Za přispění FKSP jsou pořádány vedle tuzemských i zájezdy do evropských zemí, stejně jako na divadelní a muzikálová představení nebo letní dětský tábor. Tradičními se již stala setkání s důchodci. Úspěšná spolupráce přetrvává se slovenskými kolegy z Ústavu pro VVaT v Ilavě.