Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
27.7.2011

Velehrad 2011

Již od roku 2005 se vězeňská duchovní služba pravidelně zúčastňuje výstav na Velehradě pořádaných u příležitosti svátků věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ve Stojanově gymnáziu tak mají možnost představit svoji práci různé církevní organizace, jejíž cílem je pomáhat potřebným. Jednou z těchto organizací je i vězeňská služba.

Naše výstavy se zpočátku soustředily na výtvarné práce vězňů, ale brzy jsme si uvědomili, že to nestačí a že je zde vítaná příležitost představit také práci vězeňských kaplanů. V roce 2008 u příležitosti desátého výročí profesní kaplanské služby se dokonce konala na Velehradě konference, které se zúčastnili všichni vězeňští kaplani a rovněž někteří ředitelé věznic. Pro letošní rok jsme k prezentaci vězeňské duchovenské služby použili zajímavou a umělecky vysoce hodnotnou výstavu fotografií Aleny Dvořákové a Viktora Fischera. Výstava, která nese název “ Návrat k sobě“, citlivě zachycuje psychicky náročné prostředí. ve kterém pracují nejen vězeňští kaplani, ale všichni zaměstnanci vězeňské služby.

K vystaveným obrazům promluvili sami autoři. Ti, kteří přišli na výstavu po jejím zahájení, si mohli jako komentář k fotografiím přečíst poetické slovo kaplana koordinátora Mgr. Bohdana Pivoňky. Věznici reprezentoval na velehradských slavnostech kaplan ThB. Jan Majer.

ThB. Jan Majer