Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Úřední deska

1. Název

Vězeňská služba České republiky (zkráceně Vězeňská služba, zkratka VS ČR)
Věznice Mírov

2. Důvod a způsob založení

Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura

Organizační strukturu Věznice Mírov najdete ve složce O nás.

4. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení

bankovní spojení: ČNB Ostrava

číslo účtu: 6015-26831881/0710 – platí pro finanční hotovost zasílanou vězněným osobám
(při zasílání peněz vězněným osobám je třeba pro přesnou identifikaci uvádět jejich jméno, příjmení a datum narození)

číslo účtu: 19-26831881/0710 – příjmový účet (úhrada pohledávek a jiné)

číslo účtu: 26831881/0710 – výdajový účet

Pro platby ze zahraničí určené vězněným osobám použijte

IBAN – CZ 2707100060150026831881
SWIFT nebo BIC – CNBACZPP

6. IČ

00212423

7. DIČ

CZ00212423

8. Dokumenty

 • Seznam hlavních dokumentů
 • Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě č. 8.MzYX3FFMNFa5

9. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:

 1. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
 2. písemně na adrese organizace
 3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
 4. prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze uskutečnit:

 1. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
 2. případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
 3. písemně na adrese organizace
 4. elektronicky na adrese elektronické podatelny GŘ VS
 5. prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR

naleznete zde.

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

14. Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

15. Předpisy

Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.

16. Výroční zpráva

za rok 2010
za rok 2009
za rok 2008
za rok 2007
za rok 2006