Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
Stav k 12. 3. 2018 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 20241 1631 95 1799 22193
Počet obviněných 1628 117 29 484 1745
Počet chovanců 75 7 N/A 3 82
počet odsouzených 18538 1507 66 1287 20045
S ostrahou nízký 741 188 N/A 50 929
S ostrahou střední 5931 679 N/A 330 6610
S ostrahou vysoký 10828 603 N/A 790 11431
Se zvýšenou ostrahou 980 29 N/A 113 1009
Počet doživotně odsouzených 45 3 N/A N/A 48