Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Legislativa

Zaměstnanci Vězeňské služby České republiky a tedy i Věznice Mírov se při své činnosti řídí zejména níže uvedenými právními předpisy.

Zákony a právní předpisy publikované ve Sbírce zákonů České republiky

 • zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 555/1992 Sb., o Vězeňské a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl.č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhl. č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů

Přehled předpisů platných pro Vězeňskou službu České republiky naleznete také zde.