Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Informace

Povinně zveřejňované informace ke stažení zde.

Žádosti o informace

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se podávají písemně na adrese: Věznice Mírov, P. O. Box 1, 789 53 Mírov nebo elektronicky na adrese podatelny: 36podatelna@vez.mir.justice.cz

Požadavky na žádost dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Pro podání žádosti je možné využít formulář, který neleznete zde.

Kontaktní osoba dle zákona č. 106/1999 Sb.

Bc. Kamila Válková
vedoucí oddělení správního

Tel: +420 583 488 270
E-mail: kvalkova@vez.mir.justice.cz