Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
21.6.2018

Hlavní kaplan VS ČR Pavel Kočnar navštívil kynšperskou věznici

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 20. června (VS ČR) – Včerejší metodická návštěva hlavního kaplana Vězeňské služby ČR Pavla Kočnara byla pro kaplany kynšperské věznice povzbuzením. V březnu letošního roku převzala část úvazku dlouholetého vězeňského kaplana Jaroslava Šaška kaplanka Juliana Hamariová a hlavní kaplan ocenil soulad a spolupráci obou duchovních.

Během návštěvy došlo také na setkání s vedoucím obou kaplanů, prvním zástupcem ředitele věznice Ladislavem Pokorným, k projednání další koncepce a spolupráce, ale také na setkání s odsouzenými. Skupina vězňů z oddílu pro odsouzené věřící a se zájmem o duchovní hodnoty, ale i další si zazpívali s Pavlem Kočnarem, který je sám autorem mnoha písní a výborně hraje na kytaru, několik písniček a sdíleli se ve vnímání a prožívání své části života ve výkonu trestu.

Duchovní setkávání na tomto oddíle poznamenala během posledních měsíců změna diferenciace věznic a vysoká zaměstnanost. Setkání je i dále dost, ale s menším počtem odsouzených, neboť většina je zaměstnána. Proto se kaplan rozhodl část svého působení ve věznici přesunout jedenkrát v měsíci na sobotu, aby se v sobotu po poledni dostali na bohoslužbu také zaměstnaní odsouzení. Vyhověno tak může být všem skutečným zájemcům o duchovní službu.

Oddíl pro odsouzené věřící a se zájmem o duchovní hodnoty byl ve věznici zřízen v roce 2010.  Cílem bylo nalézt vhodné metody zacházení a rozšířit programy zacházení o smysluplné aktivity, které by napomohly odsouzeným uvědomit si své skutky a prognózu do dalšího života, v neposlední řadě ukázat jim cestu směřující k morálnímu způsobu života během výkonu trestu i po něm.

peb