Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Pravidla telefonního styku

Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou. V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit použití telefonu ke kontaktu i s jinou osobou, než je osoba blízká. Náklady spojené s použitím telefonu hradí odsouzený (čtěte zde).