Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon vězeňství

Vnitřní řád věznice můžete číst zde.

 

Pravidla přijímání korespondence

Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat korespondenci bez omezení, pokud zákon nestanoví jinak.

Pravidla telefonního styku

Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou.

Protidrogová prevence

Nedílnou součástí preventivní činnosti v rámci protidrogových opatření ve Věznici Kynšperk nad Ohří je činnost Poradny drogové prevence a Bezdrogové zóny.

Zdravotní péče

Zdravotnické středisko Věznice Kynšperk nad Ohří je zdravotnickým zařízením Vězeňské služby České republiky, které poskytuje a zajišťuje preventivní, diagnostickou, léčebnou a posudkovou péči.

Co čeká odsouzeného po nástupu do výkonu trestu

Výkon trestu odnětí svobody je zabezpečován podle zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů (v platném znění), v souladu s Vyhláškou MS ČR.

Návštěvy odsouzených

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí.

Vnitřní řád věznice

Vnitřní řád věznice je vydán v souladu s § 14 zákona č. 169/1999, Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Upravuje práva a povinnosti odsouzených a při nástupu do výkonu trestu je s ním odsouzený prokazatelně seznámen.