Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
24.2.2017

Zvyšování zaměstnanosti

Věznici Kynšperk nad Ohří se daří zvyšovat zaměstnanost odsouzených a naplňovat tak jeden z prvořadých úkolů Koncepce vězeňství do roku 2025. Jejím cílem je mimo jiné změnit fungování vězeňství tak, aby přispívalo ke snižování recidivy kriminální činnosti. Během posledních měsíců se podařilo zvýšit počet pracovně zařazených odsouzených na bezmála padesát procent.

Věznice pro zaměstnávání vězňů využívá dvě ze čtyř forem daných zákonem o výkonu trestu odnětí svobody. První z nich je vlastní režie, kde jsou odsouzení zařazováni na pomocné práce ve vnitřním provozu věznice. Druhou formou je Provozovna střediska hospodářské činnosti, kdy je zaměstnávání prováděno smluvně u cizích subjektů, zpravidla v rámci Karlovarského kraje. Aktuálně jsou smlouvy uzavřené s více než 30 firmami. .

Poptávka firem se zvýšila a lze říct, zájem stále roste. Odsouzení jezdili v minulosti na pracoviště mimo věznici hlavně na práce do lesa nebo ke stavebním firmám, dnes je poptávka v podstatě po kterékoliv dělnické profesi. Od pekařů, zámečníků, obráběčů kovů, po úklidové činnosti a výroby různých produktů. Vedle toho věznice sama aktivně vyhledává vhodné pracovní příležitosti.

Nemalý podíl na rozvoji zaměstnávání má spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje Svazu průmyslu a dopravy ČR. Komora uspořádala ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR ve Věznici Horní Slavkov v listopadu loňského roku pro vězeňská zařízení v regionu první workshop „Zaměstnávání odsouzených osob a jejich vstup na trh práce“.

Účelem workshopu bylo seznámit firmy s možnostmi využití vězňů, s obory, ve kterých je možné je zaměstnat a informovat je o sociálně ekonomických benefitech plynoucích z jejich zaměstnávání. Podělit o vlastní zkušenosti z praxe se přijeli i zástupci společností z Karlovarského kraje, kteří tohoto potenciálu aktivně využívají.

Dalšího workshopu k využívání alternativní pracovní síly se věznice zúčastnila v lednu v Praze. I zde se sešli zástupci vězeňské služby, podniky, které vězně již zaměstnávají a firmy, který tento krok zvažují. V Karlovarském kraji se řada zaměstnavatelů potýká s nedostatkem pracovní síly a tento problém chce řešit využitím práce odsouzených.

Pomáhá jim přitom personální agentura Human Garden s. r. o., která na 12. dubna připravuje další podobné setkání v Karlových Varech. Setkání má pomoci zaměstnavatelům odhodit možné předsudky a obavy a podívat se na možné zdroje získávání zaměstnanců v širším kontextu (více zde).

Ve věznici je umístěno okolo tisíce odsouzených a pracovně zařazena je téměř polovina z nich. Některé odsouzené si firmy natolik chválí, že jim nabídnou práci i po ukončení výkonu trestu. Pokud jde o počet vězňů, patří kynšperské zařízení mezi 6 největších v ČR.

peb