Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
11.11.2016

Workshop k zaměstnávání vězňů

Věznice Kynšperk nad Ohří se účastnila včerejšího workshopu „Zaměstnávání odsouzených osob a jejich vstup na trh práce“ pořádaného v sousední věznici v Horním Slavkově.

Akce organizované ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje Svazu průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby CR se účastnilo i další vězeňské zařízení v kraji, Věznice Ostrov.

Cílem workshopu bylo představit potenciálním zaměstnavatelským subjektům různé možnosti zaměstnávání vězněných osob, obory, ve kterých je vězně možné zaměstnat a sociálně ekonomické benefity plynoucí z jejich zaměstnávání.

Řada firem v Karlovarském kraji se potýká s výrazným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, jejich vysokou fluktuací a meziregionální mobilitou. Jedním z řešení může být zaměstnávání odsouzených osob, které kromě doplnění stabilní pracovní síly má přesah společenský. Pomáhá mimo jiné vězňům znovu nabýt pracovní návyky a po opuštění věznice snáze se zařadit zpět do společenského života. Zaměstnávání odsouzených osob přináší také řadu výhod zaměstnavatelům. O zkušenosti z praxe se s účastníky podělili zástupci společností z Karlovarského kraje, kteří této možnosti aktivně využívají.

Zaměstnat maximální počet vězňů je jednou z nejzásadnějších priorit.

Výkon trestu odnětí svobody zde nyní odpykává 943 odsouzených, zaměstnanost je 45,25 %.

peb