Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
19.5.2017

S DHL Supply Chain o práci vězňů

Včera dopoledne navštívili věznici zástupci chebské pobočky logistické společnosti DHL Supply Chain Česká republika, aby s ředitelem věznice Martinem Klapperem projednali otázky zaměstnávání odsouzených.

Společnost má logistická centra po celé ČR a jedno vystavěla v nedaleké průmyslové zóně na ploše téměř 14 tisíc metrů čtverečných a stejně jako řada firem v současnosti se potýká s nedostatkem pracovníků a rozhodla se proto především pro manipulační činnosti využít alternativní pracovní síly – odsouzených.

„Zaměstnávání odsouzených je jedním ze stěžejních prostředků jejich resocializace. Řada vězňů má jen minimální pracovní zkušenosti a návyky. Zapojením do pracovního procesu si tyto návyky mohou vybudovat, upevnit a naučí se vnímat práci jako legální prostředek k zajištění obživy. Navíc díky výdělku ve výkonu trestu mohou plnit své závazky jako je vyživovací povinnost, náhrady škod způsobených trestnou činností a v neposlední řadě i úhrady nákladů výkonu trestu odnětí svobody. V konečném součtu tedy toto vše znamená výchovu k řádnému, soběstačnému a odpovědnému způsobu života po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody“, pověděl ředitel věznice Martin Klapper.

Během první části setkání se účastníci jednání věnovali bezpečnostním otázkám, organizaci, provozním a hygienickým podmínkám pracovního zařazení vězňů. Ředitel věznice nezapomněl projednat také novelizaci zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody účinnou od 1. října letošního roku a změny, které tato novela pravděpodobně přinese. Další část návštěvy byla věnována prohlídce věznice.

Věznice Kynšperk nad Ohří je určena pro výkon trestu odnětí svobody typu „dozor“. V současnosti zde pobývá více než 1000 odsouzených mužů a zaměstnanost se pohybuje okolo 50 procent.