Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
21.7.2016

Návštěva hlavního kaplana

Hlavní kaplan VS ČR Ing. Bc. Pavel Kočnar zavítal včera do Věznice Kynšperk nad Ohří, setkal se s vězeňským kaplanem i odsouzenými. Ve věznici ho přivítal první zástupce ředitele věznice plk. Ing. Josef Pljučarski.

Hlavní kaplan vězeňské služby navštěvuje jednotlivé věznice a vykonává inspekci práce kaplanů a zároveň srovnává podmínky a způsob i možnosti práce v jednotlivých vězeňských zařízeních.

Vyhodnocuje pro své potřeby, ale také pro potřeby a eventuální změny jednotlivých kaplanů způsoby poskytování duchovní a pastorační péče vězněným osobám a také zaměstnancům.

Jde mu o druhy a způsoby výkonu duchovních aktivit, rovněž jiných forem zacházení mimo pastorační péči, způsob evidence, spolupráce s vedením věznice a ostatními zaměstnanci vězeňské služby a v neposlední řadě o postepenitenciární péči, tedy přípravu na výstup a případnou další pomoc bývalým odsouzeným po ukončení výkonu trestu odnětí svobody.

Při své návštěvě se Pavel Kočnar setkal také s odsouzenými. Při sezení s některými z nich pak v pastorační místnosti mimo písní odsouzených zazpívali také jednu z jeho vlastní tvorby. Společná debata se týkala mimo jiné viny a hříchu a vyjma kontroverzních názorů bylo položeno několik dotazů, na které hlavní kaplan odpovídal.

Ve Věznici Kynšperk nad Ohří vykonává svůj trest více než 1000 odsouzených mužů. Kaplan Mgr. Jaroslav Šašek za odsouzenými dochází zpravidla třikrát v týdnu. Duchovní služby poskytuje odsouzeným zařazeným v oddílu pro odsouzené věřící a odsouzené se zájmem o duchovní hodnoty ale také dalším zájemcům z řad odsouzených. Své služby je připraven v případě zájmu poskytnout také zaměstnancům věznice. Jaroslav Šašek je ve svém hlavním zaměstnání farářem římskokatolické církve v Plané u Mariánských Lázní a okolí.

Provoz oddílu pro odsouzené věřící a odsouzené se zájmem o duchovní hodnoty byl spuštěn v létě roku 2010. Chtěli jsme nalézt vhodné metody zacházení a rozšířit programy zacházení o smysluplné aktivity, které by napomohly odsouzeným uvědomit si své skutky a prognózu do dalšího života, v neposlední řadě ukázat jim cestu směřující k morálnímu způsobu života během výkonu trestu i po něm.

peb