Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
13.5.2016

Akce v rámci programu zacházení

Skupina devíti odsouzených mužů z kynšperské věznice se v doprovodu vychovatelky Bc. Lenky Kastlové a kaplana Mgr. Jaroslava Šaška v rámci programu zacházení vypravila do bývalé obce Dvorečky (dříve Krainhof), aby zde za pomoci doneseného nářadí osvobodila od náletů a nánosů listí pamětní křížek, který zde v roce 1994 byl usazen za přítomnosti vyhnaných rodáků. Křížek stojí v bývalém centru obce, která měla před 2. světovou válkou kolem dvou set obyvatel. Dnes jsou zde pouze dva obydlené domy.

Odsouzení si zde také zazpívali a pomodlili se modlitbu Páně, aby se pak šťastnější o nabytou zkušenost alespoň částečné užitečnosti navrátili do své kmenové věznice.

peb