Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Úřední deska

1. Název

Vězeňská služba České republiky (zkráceně Vězeňská služba ČR, zkratka VS ČR), Věznice Kynšperk nad Ohří.

2. Důvod a způsob založení

Věznice byla zřízena rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR č. 3 ze dne  16. 12. 1999.

Podmínky a principy, za kterých provozuje svou činnost jsou obsaženy v zák. č. 555/1992 Sb., o Vězeňské a justiční stráži  České republiky; v zák. č. 169/1999 Sb, o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů; ve Vyhlášce MS ČR č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.

3. Organizační struktura

Organizační strukturu věznice najdete zde.

4. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení

Pro splátky pohledávek za výkon trestu a výkon vazby ČNB, pobočka Plzeň, číslo účtu 19-82243881/0710

Zasílání finančních prostředků pro odsouzené (aktuálně ve výkonu trestu)

 • na bankovní účet věznice číslo 6015-82243881/0710, ČNB, pobočka Plzeň, variabilní symbol: datum narození odsouzeného (bez teček), popř. rodné číslo (bez lomítka) a do zprávy pro příjemce: příjmení a jméno odsouzeného, v případě zasílání peněz na zdravotní péči uvést účel (léky, zdravotní péče)
 • poštovní poukázkou typu A na bankovního účet věznice číslo 6015-82243881/0710, variabilní symbol: datum narození odsouzeného (bez teček), popř. rodné číslo (bez lomítka) a do zprávy pro příjemce: příjmení a jméno odsouzeného, v případě zasílání peněz na zdravotní péči uvést účel (léky, zdravotní péče)
 • poštovní poukázkou typu C, jako adresáta uvést: Věznice Kynšperk nad Ohří, příjmení – jméno a datum narození odsouzeného, Zlatá 52, Kynšperk nad Ohří 357 51, v případě zasílání peněz na zdravotní péči uvést účel (léky, zdravotní péče)

Finanční prostředky je možné v průběhu pracovní doby složit přímo v pokladně věznice nebo zaslat prostřednictvím České pošty, s. p.

Pro osobní dodání je vhodné transakci předem  telefonicky dojednat.

Při platbě ze zahraničí

IBAN: CZ5007100060150082243881
BIC KOD: CNBACZPP
VARIABILNÍ SYMBOL: datum narození odsouzeného
DO POZNÁMKY: jméno a příjmení odsouzeného

6. IČ

00212423

7. DIČ

CZ00212423

V hlavní činnosti nejsme plátci daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

 • Seznam hlavních dokumentů
 • Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě č. 8.

9. Žádosti o informace

Žádost lze doručit:

 1. osobně doručením do vstupního objektu věznice (v průběhu pracovní doby)
 2. písemně prostřednictvím České pošty, s. p., na adresu organizace
 3. prostřednictvím elektronické podatelny Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR na adrese elektronické podatelny
 4. prostřednictvím datové schránky věznice

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání  lze doručit:

 1. osobně doručením do vstupního objektu věznice (v průběhu pracovní doby)
 2. případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD
 3. písemně prostřednictvím České pošty, s. p., na adresu organizace
 4. prostřednictvím elektronické podatelny Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR na adrese elektronické podatelny
 5. prostřednictvím datové schránky věznice

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR

naleznete zde.

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

14. Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

15. Předpisy

Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.

16. Výroční zpráva

rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015

rok 2016