Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Dobíjení telefonní karty odsouzeným

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 29. března (VS ČR) – Odsouzení ve Věznici Kynšperk nad Ohří mohou nově využívat k telefonování telefonní automaty společnosti BVfon Czech Telecommunication, s. r. o. Podáním žádosti o přidělení karty telefonního účtu BVfon uzavírá odsouzený smlouvu se společností BVfon Czech Telecommunication, s. r. o. Veškeré níže uvedené platební podmínky jsou v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím neveřejných telefonních automatů společnosti BVfon Czech Telecommunication, s. r. o.

K dobití kreditu musíte znát číslo telefonního účtu vězněné osoby, které Vám musí tato osoba sdělit. Bez uvedení tohoto čísla nelze platbu identifikovat a připsat na kredit konkrétního vězně.

Kredit může rodina, blízcí, popř. další osoby odsouzenému dobít následujícími způsoby:

1. Dobití kreditu převodem na bankovní účet společnosti BVfon:

 • Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí vězně zasláním peněžní částky na určený bankovní účet společnosti BVfon.
 • Částku lze zaslat bezhotovostně bankovním převodem (banka->banka) nebo hotovostně na poště pomocí poštovní poukázky typu A (hotovost->banka).
 • Kredit navýší společnost BVfon odsouzenému do 5 pracovních dnů po obdržení platby. Zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby.
 • Lze zaslat libovolnou částku, celkový kredit odsouzeného však nesmí překročit částku 2000,- Kč. Částka překračující tento limit bude ve lhůtě 30 dní použita na dodatečné dobití kreditu nebo bude vrácena odesílateli.
 • Platba zaslaná s neúplnými nebo nesprávnými údaji bude vrácena zpět odesílateli do 30 dnů.
 • Náklady na vrácení částky (bankovní převod: 3 Kč, poštovní poukázka: 30 Kč) budou odečteny ze zasílané částky.
Identifikace platby na účet BVfon
 • Číslo účtu 494 857 1359 / 0800  (Česká spořitelna)

  Doplňující údaje pro zasílání ze zahraničí:

  IBAN: CZ04 0800 0000 0049 4857 1359

  BIC (SWIFT): GIBACZPX

 • Jako variabilní symbol uvést číslo telefonního účtu odsouzeného

(tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji; je uveden po setření na kartě telefonního účtu)

 • Do poznámky/zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno vězně a datum narození
 • Adresa majitele účtu: (není nutné vyplňovat)

2. Dobití prostřednictvím webové aplikace MyTelio:

 • Dobití kreditu se provádí pomocí platební karty na stránce mytel.io nebo mytelio.cz
 • Pro dobití je nutné znát číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji).
 • Lze dobít libovolnou částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 2000 Kč (aplikace uživatele informuje o maximální možné částce, kterou lze dobít).
 • Vlastní dobití telefonního kreditu proběhne okamžitě.
 • Zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby.

Číslo bankovního účtu BVfon pro zasílání telefonního kreditu:

494 857 1359 / 0800  (Česká spořitelna)

Doplňující údaje pro zasílání ze zahraničí:

IBAN: CZ04 0800 0000 0049 4857 1359

BIC (SWIFT): GIBACZPX