Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Vnitřní řád věznice a nejčastější dotazy

 

Veřejné zasedání

V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné, a je konáno ve Věznici Kynšperk nad Ohří, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu věznice nebo emailem na  veznice.kynsperk(zavinac)vez.kyn.justice.cz .

Podmínky vstupu jsou omezeny zejména z bezpečnostních a organizačních důvodů.

Zájemci o účast na soudním jednání z řad veřejnosti se musí dostavit v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být  provedeny úkony nezbytné k umožnění vstupu do prostor věznice. Vstup je povolen pouze na základě prokázání oprávněnosti ke vstupu a po předložení platného dokladu totožnosti. U vstupujících osob bude provedena osobní prohlídka za využití detekčního rámu, případně ručního detektoru kovů. Vnášená zavazadla budou zkontrolována za využití rentgenu nebo vizuálně. Osoby zjevně podnapilé nebo osoby pod vlivem návykových látek a osoby, které odmítnou odevzdat do úschovy nepovolené předměty (např. zbraň, mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat) nebudou do střeženého objektu vpuštěny.

Dobíjení telefonní karty odsouzeným

Odsouzení ve Věznici Kynšperk nad Ohří mohou nově využívat k telefonování telefonní automaty společnosti BVfon Czech Telecommunication, s. r. o.

Opravné prostředky ve správním řízení

Pro řízení před orgány státní správy v rámci správního řízení je postup upraven zákonem č. 500/2004 Sb. (dále jen "správní řád").

Otázky ze zdravotnické oblasti

Následující přehled nejčastěji kladených otázek se týká zdravotnické oblasti. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete příslušným způsobem podat vlastní dotaz.

Otázky z ekonomické oblasti

Následující přehled často kladených otázek se týká ekonomické oblasti a finanční situace vězňů.

Nejčastější dotazy z oblasti evidence vězňů

Následující přehled obsahuje nejčastěji kladené dotazy z oblasti evidence vězňů a také pravidla poskytování informací z Centrální evidenci vězněných osob.

Stížnosti, korupční jednání

Občan, jenž je dotčen jednáním nebo chováním příslušníka nebo občanského zaměstnance Vězeňské služby České republiky nebo nesouhlasí s postupem správního orgánu, je oprávněn podat stížnost na nevhodné jednání nebo nesprávný úřední postup.

Vnitřní řád Věznice Kynšperk nad Ohří

Vnitřní řád věznice je vydán v souladu s § 14 zákona č. 169/1999, Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Upravuje práva a povinnosti odsouzených a při nástupu do výkonu trestu je s ním odsouzený prokazatelně seznámen.

Účast na veřejném zasedání

V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné, a je konáno ve Věznici Kynšperk nad Ohří, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu věznice nebo emailem na veznice.kynsperk(zavinac)vez.kyn.justice.cz .