Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Vnitřní řád věznice a nejčastější dotazy

 

 

Dobíjení telefonní karty odsouzeným

Odsouzení ve Věznici Kynšperk nad Ohří mohou nově využívat k telefonování telefonní automaty společnosti BVfon Czech Telecommunication, s. r. o.

Opravné prostředky ve správním řízení

Pro řízení před orgány státní správy v rámci správního řízení je postup upraven zákonem č. 500/2004 Sb. (dále jen "správní řád").

Otázky ze zdravotnické oblasti

Následující přehled nejčastěji kladených otázek se týká zdravotnické oblasti. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete příslušným způsobem podat vlastní dotaz.

Otázky z ekonomické oblasti

Následující přehled často kladených otázek se týká ekonomické oblasti a finanční situace vězňů.

Nejčastější dotazy z oblasti evidence vězňů

Následující přehled obsahuje nejčastěji kladené dotazy z oblasti evidence vězňů a také pravidla poskytování informací z Centrální evidenci vězněných osob.

Stížnosti, korupční jednání

Občan, jenž je dotčen jednáním nebo chováním příslušníka nebo občanského zaměstnance Vězeňské služby České republiky nebo nesouhlasí s postupem správního orgánu, je oprávněn podat stížnost na nevhodné jednání nebo nesprávný úřední postup.

Vnitřní řád Věznice Kynšperk nad Ohří

Vnitřní řád věznice je vydán v souladu s § 14 zákona č. 169/1999, Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Upravuje práva a povinnosti odsouzených a při nástupu do výkonu trestu je s ním odsouzený prokazatelně seznámen.