Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Věznice VS České republiky Kynšperk nad Ohří byla zřízena rozhodnutím ministra spravedlnosti č. 3/1999 č.j.: 281/1999-GŘ/416 k 1.1.2000.

Podmínky a principy, za nichž provozuje svou činnost, jsou uvedeny v Organizačním řádu věznice.

Údaje pro získávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím :

úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím a základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány, jsou obsaženy v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Informace lze vyžádat na adrese

Vězeňská služba České republiky,
Věznice Kynšperk nad Ohří
Zlatá č.p. 52
357 51 Kynšperk nad Ohří

tel. : 352 306 100
fax.: 352 306 598
e-mail: e-podatelna@grvs.justice.cz

Základní pracovní doba je stanovena v rozmezí od 06:30 do 15:00 hodin.
Ve věznici je zajištěna stálá služba a mimo výše uvedenou pracovní dobu je možno zanechat písemnou žádost ve vstupním objektu věznice, jako příjmovém místě.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Žádáte poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.? Pro snadnější formulování žádosti využijte připraveného formuláře v PDF. Formulář po vyplnění vytiskněte a odešlete, případně uložte jako PDF, opatřete elektronickým podpisem a odešlete elektronicky. Pro zobrazení formuláře klikněte zde.

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2017

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2016

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2015

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2014

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2013

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2012

Věznice neposkytovala do roku 2011 informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.