Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
27.3.2018

Žehnání kaple svatého Dismase a pastorační místnosti ve Věznici Kuřim

Kuřim 27. března (VS ČR) 25. březen 2018 byl pro křesťany začátek Svatého (Pašijového) týdne, který začíná Květnou nedělí.  Zároveň je toto datum spojeno s biblickou postavou sv. Dismase.  Při pastorační návštěvě věznice v roce 2017 navrhl brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle zasvěcení vězeňské kaple tomuto patronovi.

V neděli odpoledne generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek kapli a pastorační místnost včetně jejich zařízení požehnal.  V promluvě připomněl rozdílnost lidské a Boží lásky, spočívající v tom, že  člověk na lásku a dobrotu odpovídá láskou a dobrem, na zlo zlem.  U Boha je tomu jinak – na zlo odpovídá dobrem, každému dává sílu změnit svůj život k lepšímu.  Při mši svaté, spojené s četbou pašijí, prosil o  mocnou přímluvu sv. Dismase za všechny, kdo ve věznici žijí a pracují. Mons. Jiří Mikulášek poděkoval vedení věznice za zajištění všeho potřebného a vstřícnost, osobně se setkal se dvěma odsouzeným, kteří vytvořili největší část díla.

V kapli sv. Dismase ve Věznici Kuřim je jako dominanta vytvořen Kristův kříž – tělo kříže je ze čtyř hranolů, uprostřed kříže je svatostánek na jehož dvířkách je intarsií (vykládání různobarevným dřevem) znázorněno Ježíšovo probodené srdce, kolem něho je místo tradiční trnové koruny ostnatý drát – znamení věznice. Z rány v probodeném srdci vytéká sedm kapek – krev a voda – symbol sedmi svátostí (popřípadě sedmi darů Ducha Svatého, sedmi skutků tělesného a sedmi skutků duchovního  křesťanského milosrdenství).  Na kříži je vložen další kříž sestavený ze slov Bible – slov dvou zločinců a Ježíše – opět formou intarsie.  Toto ojedinělé znázornění  a spojení více křesťanských symbolů je velmi cenné tím, že je to práce odsouzených a těch, kteří se o ně starají a odborně je vedou – z místní věznice. Význam díla spočívá také v tom, že může každého, kdo se na dílo dívá a čte text – přivést k dobrým myšlenkám – zamyšlení nad životem a jeho případnou změnou k lepšímu.  Takřka stejný kříž se stejnou výzdobou je také v pastorační místnosti, kde jsou bohoslužby v případě většího počtu zájemců, kteří se do kaple nevejdou, dále v ní probíhají pastorační pohovory.

Mgr. Ladislav Kinc

kaplan