Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
14.11.2017

Výměnná akce

Za svou snahu při výuce, byli žáci Školského vzdělávacího střediska ve Věznici Kuřim odměněni živým hodinovým koncertem odsouzených žen z Věznice Světlá nad Sázavou. Po nesmělém začátku akce si potleskem vyžádali několik skladeb jako přídavek. Na oplátku žáci pod vedením učitelů odborného výcviku, předvedli ukázky z předmětu Praktická cvičení – Prvky studené kuchyně a moučníků, se kterými se nyní seznamují, dle tematických plánů učebního oboru Práce ve stravování. Jejich výrobky mohly přítomné ženy ohodnotit jak po stránce vizuální, tak i po stránce chuťové. Jak koncert, tak i výrobky se setkaly pouze s kladnými ohlasy.

MiN