Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
21.9.2012

Školení o drogách

V rámci služební a profesní přípravy příslušníků a občanských zaměstnanců Věznice Kuřim, proběhla přednáška o omamných a psychotropních látkách.

Školení provedli příslušníci Policie ČR z oddělení obecné kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování. Pracovníci věznice si tak mohli rozšířit znalosti o obecně známých látkách, které se daří zadržovat, ale dostali informace i o nových syntetických látkách, které ještě nejsou tak rozšířeny. Tím získávají ucelenější náhled na drogovou problematiku, s kterou se i vězeňská služba potýká.

MiN