Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
2.10.2017

Nový školní rok ve školském vzdělávacím středisku Kuřim

Již měsíc školního roku 2017/2018 mají žáci SOU PRAHA – ŠVS Kuřim za sebou.

Učební obor Práce ve stravování navštěvuje 30 žáků. Do kurzů Celoživotního vzdělávání a Kuchařské práce v provozech společného stravování je zařazeno 34 odsouzených.

Novinkou v letošním školním roce je kurz Číšník (12 žáků) a kurz FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování. Kurz FIE nabízí skupinovou a individuální práci s didaktickými materiály, které mají pomoci školnímu, sociálnímu a osobnostnímu růstu žáka. Metodu vytvořil a realizoval izraelský prof. Reuven Feuerstein, který od 50. let 20. století pracoval ve Švýcarsku, Izraeli a USA se znevýhodněnými a „problémovými“ jedinci. Zprostředkované učení probíhá formou sdílení postupů práce, vytváření strategií při řešení úkolu, reflexe svého myšlení, naslouchání a sebehodnocení. Více o metodě zde.

MiN