Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
13.3.2020

Mimořádné opatření

Kuřim 13. března (VS ČR) Na základě rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu se s účinností od 14.3.2020 ruší veškeré návštěvy vězněných osob ve Věznici Kuřim. 

Ruší se vstupy ostatním subjektům (dobrovolní duchovní pracovníci, pracovníci sociálních služeb, pracovníci PMS ČR) vyjma advokátů, obhájců, OČTŘ a subjektů IZS.

Pozastavuje se udělování institutu přerušení výkonu trestu odnětí svobody dle § 56/1 zákona, § 65/1 zákona, § 68 zákona a realizace veškerých aktivit mimo věznici ve vztahu k oblasti utváření vnějších vztahů. 

Vedení věznice