Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Úřední deska

1. Název

Vězeňská služba České republiky (zkráceně Vězeňská služba, zkratka VS ČR), Věznice Kuřim

2. Důvod a způsob založení

Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura

Organizační strukturu VS ČR Věznice Kuřim najdete zde.

4. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení

167036881/0710

V případě zasílání peněz odsouzenému používat číslo účtu 6015-167036881/0710 s uvedením jména odsouzeného, data narození (v případě zasílání peněz na zdravotní účely, toto uvést v avízu)

6. IČ

00212423

7. DIČ

CZ00212423

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:

 1. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
 2. písemně na adrese organizace
 3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
 4. prostřednictvím datové schránky organizace ID 4cqd4ka
 5. informace o zpracování osobních údajů osob vstupujících do objektů Vězeňské služby ČR
 6. evidence osobních údajů vstupujících osob řeší pověřenec ochrany osobních údajů

9.1. Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze uskutečnit:

 1. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
 2. případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
 3. písemně na adrese organizace
 4. elektronicky na adrese elektronické podatelny
 5. prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR

naleznete zde.

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

14. Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde.

15. Předpisy

Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.

16. Výroční zpráva

Od roku 2010 jsou výroční zprávy zpracovány za celou Vězeňskou službu ČR a jsou k nahlédnutí zde.

VS ČR za rok 2010
za rok 2009
za rok 2008
za rok 2007
za rok 2006