Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnávání vězňů

Zaměstnávání odsouzených je dlouhodobě jednou z priorit vězeňské služby. Proto patří tato oblast také ve Věznici Karviná mezi jednu ze sledovaných oblastí činnosti. V naší věznici zabezpečuje zaměstnávání odsouzených referent zaměstnávání vězněných osob.

Samotný systém zaměstnávání je realizován v souladu se zákonem č. 169/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o výkonu trestu odnětí svobody, kdy po posouzení zdravotní a odborné způsobilosti a možností věznice v oblasti volných pracovních míst, je odsouzený, odbornou komisí, zařazen do práce.

Za vykonanou práci mu náleží pracovní odměna podle druhu, množství a náročnosti vykonávané práce, a to v souladu s nařízením vlády č. 365/1999 Sb., ve znění nařízení vlády č. 414/2000 Sb.,
o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.

Ve vnitřní režii věznice je v současné době zaměstnáno 46 odsouzených a to zejména v zaměstnanecké a závodní kuchyni, při rozvozu stravy, v dílně údržby, ve skladu intendantního materiálu, při úklidu prostor věznice a jako pomocní ošetřovatelé imobilních.

Zaměstnávání odsouzených mimo věznici je realizováno na základě smlouvy, uzavřené mezi příslušným subjektem a věznicí. V současné době se jedná o celkem 4 externí subjekty v Karviné a blízkém okolí, u kterých pracuje celkem 13 odsouzených.

Zájem soukromých subjektů je však mnohem větší, že je věznice schopna uspokojit. Ne každý odsouzený je vzhledem k charakteru výkonu trestu vhodný k zařazení na vnější pracoviště.

Dotazy zájemců k zaměstnání odsouzených sdělí na telefonním čísle p. Michaela Vávrová na telefonním čísle: +420 596 308 332.

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro oblast zaměstnávání vězňů.

Michaela Vávrová

tel.: 596308332
email: mvavrova@vez.kna.justice.cz

Karta věznice