Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon vězeňství

Telefonování odsouzených

V článku naleznete pravidla telefonního styku osob ve výkonu trestu odnětí svobody.

Podmínky pro realizaci návštěv

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce.

Korespondence odsouzených

V článku naleznete pravidla přijímání korespondence osob ve výkonu trestu odnětí svobody.

Přijímání balíků

V článku naleznete pravidla přijímání balíků osob ve výkonu trestu odnětí svobod.

Programy zacházení

Programy zacházení jsou stanovovány v souladu se Zákonem č. 169/1999Sb. a Vyhláškou č. 345/1999Sb. a to na základě žádoucích změn v postojích a chování odsouzených, zohledňovány jsou jejich možnosti, zájmy, dovednosti a pracovní zkušenosti.

Výkon trestu odnětí svobody

Účelem VTOS je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působil výchovně i na další členy společnosti.