Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
6.4.2017

Věznici Karviná navštívili členové senátu PČR

V úterý 04. 04. 2017 navštívili karvinskou věznici členové Ústavně právního výboru Senátu Parlamentu České republiky.

Hosty, kteří do věznice zavítali v rámci návštěvy karvinského okresu, přivítal při krátkém neformálním setkání ředitel věznice.
Seznámil je ve stručnosti s historií i současností věznice. V rámci následující diskuse se pak členové Ústavně právního výboru, v čele s JUDr. Miroslavem Antlem, zajímali o některé aktuální otázky problematiky výkonu trestu odnětí svobody v podmínkách karvinské věznice.
Následovala prohlídka věznice, jejíž součástí byla také ukázka výstroje a výzbroje, která je vybranými příslušníky oddělení vězeňské stráže používána při zajišťování eskort nebezpečných odsouzených.