Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
6.2.2017

Spolupráce s městkou policií Český Těšín

Koncem loňského roku se na vedení Věznice Karviná obrátil se žádostí o spolupráci manažer prevence kriminality Městské policie Český Těšín p. Petr Glaic.

Spolupráce byla v rámci prevence kriminality byla ze strany vedení věznice přislíbena formou exkurzí pro studenty maturitních ročníků gymnázia Josefa Božka Český Těšín.

První z dohodnutých exkurzí se konala v úterý 31.01.2017 v odpoledních hodinách, kdy Věznici Karviná navštívili vybraní studenti gymnázia. Exkurze byla také součástí pilotního projektu v rámci doplnění výuky teorie práva.

Před vstupem do věznice se všichni studenti podrobili prohlídce pomocí detekčního rámu, obdrželi návštěvnické průkazy a poté již mohli ve dvou skupinách vstoupit do pro ně neznámých prostorů. Za doprovodu dozorců, speciální pedagožky a vychovatelky získali mnoho nových informací o problematice vězeňství a životě vězňů. Součástí prohlídky věznice byla i názorná ukázka výzbroje a výstroje příslušníků eskortní směny. Prohlídka věznice byla zakončena besedou s ředitelem věznice plk. Mgr. Květoslavem Jordánem a jeho služebním zástupcem plk. Mgr. Petrem Pitvorem.

Ze strany manažera prevence kriminality byla akce hodnocena jako velmi zajímavá a pro studenty přínosná