Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
3.10.2016

Projekt pracovní Ergo terapie

Na konci roku 2015 vznikl ve Věznici Karviná pod vedením vychovatelky terapeutky Mgr. Šárky Faranové projekt Pracovní (ergo)terapie – šití didaktických pomůcek pro děti z mateřských škol.

Věznice Karviná navázala spolupráci s jednou mateřskou školou z Moravskoslezského kraje, která nám k prvotním dílům poskytla potřebný materiál na výrobu.

Proč zrovna loutky? Důvod je prostý. Loutka je podle mě vhodná pomůcka pro děti předškolního věku, které často sužuje problém adaptace při nástupu do mateřské školy. A loutky mohou být rovněž nápomocny při výuce základních sociálních dovedností u dětí předškolního věku.Upřímně řečeno, ve chvíli jsme se s paní zástupkyní ředitelky dohodly na spolupráci, samy jsme netušily, jaká to bude pro nás všechny výzva.

Následovalo zpracování ideového záměru a vzhledem k didaktickému účelu jsme zvolili funkční koncept loutky s variabilním oděvem. To vše proto, aby děti pochopily jednotlivé rozdíly mezi povoláními a mohly tak rozvíjet svou fantazii.

V tuto chvíli začala působit i kreativita odsouzených a papírová teorie se pod jehlou šicího stroje měnila v krásnou realitu. S vidinou rozzářených dětských očí se nám metodou „pokus – omyl“ podařilo postupně vytvořit prvních 50 loutek a dvě sady smirkové abecedy.

Do projektu se zapojili odsouzení z ostrahy a zvýšené ostrahy, které šití panenek stálo nemalé úsilí, neboť s touto činností se setkali poprvé. Pod vedením terapeutky a zkušeného krejčího z řad odsouzených se ostatní museli naučit vše od počátku. V terapii funguje spolupráce mezi vězni, kteří si navzájem pomáhají a probírají společně nejlepší možné způsoby výroby. Tato práce jim dodává pocit užitečnosti, možnost seberealizace a hlavně radost činit děti šťastnějšími.

Jakmile jsme dospěli k názoru, že je skutečně co prezentovat tak náročným spotřebitelům, jako jsou malé děti, společně s partnerskou mateřskou školou jsme naplánovali termín předání loutek společně s prezentaci práce příslušníků Vězeňské služby pro cca 120 dětí mateřské školy.

Oficiální předání loutek jsme tedy spojili s prezentací práce příslušníků vězeňské služby, kterou dětem prezentovat vedoucí oddělení výkonu trestu mjr. Mgr. Pitvor, který také ochotně odpovídal na všetečné dotazy přítomných dětí i učitelek. Následovala dynamická ukázka bezpečnostní výzbroje příslušníka a děti si mohly vyzkoušet na „vlastní kůži“ přilby, obušek, bezpečnostní vesty i pouta. Největším vzrušením pro děti bylo předvedení vozidla sloužícího k eskortě vězňů do nemocnic spojené se spuštěním sirény.

A jaký byl verdikt našich odběratelů, dětí? S bujarým nadšením přebrali naše výrobky a jako poděkování poslali odsouzeným obraz plný spokojených, výtvarně zpracovaných portrétů.

Čistá radost a nadšení malých dětí mě přesvědčily o tom, že i odsouzeným výroba hraček přinesla minimálně dobrý pocit.

Tuhle výzvu jsme zvládli z grácií a po této zkušenosti jsme se přesvědčili o tom, že dokážeme udělat hezké věci a to je motivací pro další výrobu. Tentokrát to bude výroba hraček pro potřeby integrovaného záchranného systému.