Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
7.5.2019

Projekt Křehká šance II

Zaměstnankyně Věznice Karviná, která působí jako koordinátorka projektu Křehká šance II, se v únoru zúčastnila zahraniční cesty do irského Dublina. Cílem této cesty bylo seznámit se s irským systémem podmíněného propuštění, místní praxí parolových rad a penitenciární péči v Irsku.

Účastníci měli možnost porovnat realizaci výkonu trestu odnětí svobody v České republice a Irsku. Získané znalosti a zkušenosti teď mohou využít při práci na pozicích odborných zaměstnanců ve věznicích a současně jako koordinátoři v rámci projektu Křehká šance II.

Věznice Karviná je jednou z 18-ti věznic, která se v říjnu 2016 zapojila do projektu Křehká šance II. Cílem projektu je rozvoj a rozšíření dosavadní praxe Komisí pro podmíněné propuštění a zpracování návrhu systémových změn v oblasti podmíněného propouštění odsouzených z výkonu trestu odnětí svobody. Navazuje na projekt Křehká šance, které se Věznice Karviná v letech 2012 – 2015 rovněž účastnila. Projekt realizuje Probační a mediační služba ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a dále ze státního rozpočtu ČR.

Myšlenka Komisí pro podmíněné propuštění vychází z potřeby připravit odsouzené již ve věznici na „civilní“ život tak, aby se po svém podmíněném propuštění úspěšně začlenili do společnosti a zejména pak, aby se uplatnili se na trhu práce.

Současně je zohledněn požadavek společnosti integrovat osoby propuštěné z výkonu trestu bezpečným způsobem a chránit tak společnost před případnou další kriminalitou z jejich strany. Obětem trestné činnosti (a to jak přímo poškozeným tak případným pozůstalým po obětech)  pak umožňuje získat informace o možném podmíněném propuštění pachatele a dává jim příležitost vyjádřit své aktuální potřeby i případné obavy.

evl