Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
16.5.2019

Jednání poradní komise

V úterý dne 14. května proběhlo v zasedací místnosti věznice letošní první setkání Poradní komise ředitele věznice.

Poradní komise je složená z odborníků, působících mimo vězeňskou službu a jejím úkolem je navrhovat a doporučovat možná řešení problémů, se kterými se věznice aktuálně potýká. Členové poradní komise se tak spolupodílí na naplňování účelu výkonu trestu odsouzených.

Hlavním tématem setkání byla „Drogová problematika“.  Diskutovalo se o současných problémech. Snaha odsouzených o získání drog či návykových látek do věznic se neustále stupňuje. Byly zmíněny cesty a způsoby, které odsouzení a jejich rodinní příslušníci, ve snaze doručit nepovolené látky k uživateli ve věznici, hledají.

Zaměstnanci věznice hovořili o svých zkušenostech a možnostech působení na odsouzené a také o přijatých bezpečnostních opatřeních ve vztahu ke kontrolám zásilek a vstupujících osob k návštěvám, které se neštítí, jak bylo prokázáno v minulosti, zneužívat k přenášení drog či léků i malé děti. Další členové poradní komise se pak postupně zapojili do diskuse se svými zkušenostmi, příspěvky a náměty na možnou provázanost práce zaměstnanců věznice a nestátních neziskových organizací, které poskytují pomoc lidem závislým či ohroženým závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách.

Další téma, o kterém členové poradní komise diskutovali, byla úhrada alespoň části pohledávek poškozeným odsouzenými již v průběhu výkonu trestu. Speciální pedagogové oddělení výkonu trestu Věznice Karviná se při tvorbě programu zacházení snaží tuto povinnost zahrnout do jeho cílů. Mnozí odsouzení tuto možnost využijí a dle svých finančních možností zasílají poškozeným určité finanční částky. Jsou samozřejmě jedinci, kteří tuto možnost odmítají a své peníze utrácí za zbytečnosti v kantýně nebo posílají pouze symbolické finanční částky. V hodnocení pro potřeby soudu se veškeré takové skutečnosti uvádějí a je pouze na soudci, zda ocení snahu odsouzeného v podobě podmíněného propuštění.
Dle dosavadních zkušeností  lze konstatovat, že se tato praxe osvědčila, i když se to některým odsouzeným nelíbí a poukazují na fakt, že v jiných věznicích nic takového v programu zacházení není. Mgr. Valián, vedoucí střediska PaMS v Karviná a předseda poradní komise tento postup kvituje a ocenil by, kdyby podobná praxe byla i v jiných věznicích.

evl