Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Nabídka zaměstnání

Obecné informace pro zájemce o zaměstnání

Zájemce o zaměstnání může zaslat strukturovaný životopis spolu se žádostí o přijetí do služebního či pracovního poměru na personální oddělení Věznice Jiřice a bude zařazen do databáze „uchazečů o zaměstnání“.

V případě zahájení přijímacího řízení na uvolněné pracovní nebo služební místo, bude zájemce o této skutečnosti informován.

Součástí žádosti o zaměstnání musí být „SOUHLAS SE SOUSTŘEĎOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ – bez tohoto souhlasu nemůže být uchazeč zařazen!

Případné dotazy budou zodpovězeny zaměstnanci personálního oddělení na telefonních číslech: 325 558 210, 325 558 212 nebo po telefonické domluvě osobně, kterýkoliv pracovní den od 8:00 – 15:00 hod.

Podmínky přijetí do pracovního poměru

Pracovní poměr občanských zaměstnanců se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů.

Pro každé pracovní místo jsou právními předpisy stanoveny kvalifikační předpoklady.

Uchazeč musí splňovat:

  • kvalifikační předpoklad
  • bezúhonnost
  • zdravotní a osobní způsobilost

Podmínky přijetí do služebního poměru

Služební poměr příslušníků VS ČR upravuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky pro přijetí

  • občanství České republiky
  • věk nad 18 let
  • bezúhonnost
  • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • fyzickou, zdravotní a osobní způsobilost k výkonu služby
  • není členem politické strany nebo politického hnutí