Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
12.7.2018

Rekvalifikační program CHOVATEL VČEL

JIŘICE 12. července (VS ČR) – V minulých dnech jsme zdárně ukončili druhý běh rekvalifikačního programu Chovatel včel. Věznice Jiřice tímto programem získala 11 nových absolventů (včelařů).

Zkouška teoretická a praktická proběhla v Středním odborném učilišti včelařském – Včelařském vzdělávacím centru v Nasavrkách, pod přísným okem pana ředitele Josefa Lojdy. Rekvalifikační program zároveň probíhal pod vedením zkušených lektorů.

Rekvalifikační program připravil absolventy na úspěšný výkon zvolené profese. Vzděláváním v rekvalifikačním programu Chovatel včel (41-035-H) směřujeme k tomu, aby absolventi programu získali, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, odborné kompetence potřebné pro výkon pracovních pozic jako např. soukromý podnikatel (soukromý zemědělec) – včelařský farmář, obsluha včelstev, zpracování a expedice včelích produktů, výroba včelařských pomůcek a zařízení, zaměstnanec včelařských farem.

Celý rekvalifikační program byl v rámci komplexního programu zacházení veden snahou o vytvoření nových aktivit, kterým se mohou odsouzení věnovat, možnosti smysluplného trávení času, posilování a udržení stávajících pracovních návyků, přijetí odpovědnosti za svěřenou činnost, možnost seberealizace. Tento rekvalifikační program Chov včel zapadá do nové koncepce vězeňství. Má pomoci odsouzeným se začleněním propuštěného zpátky do společnosti. Součástí plánu je i vytvoření takových podmínek, které budou zlepšovat výhled do budoucnosti vězněné osoby ve smyslu uplatnitelnosti na trhu práce. Do budoucna připravujeme další rekvalifikační program zpracování včelích produktů. Poděkování patří všem účastníkům za spolupráci.

kaplan