Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
15.5.2018

Rekvalifikační kurz „Ovocnář“

JIŘICE 15. května (VS ČR) – Ve dnech 10. 1. až 30. 3. 2018 proběhl ve Věznici Jiřice rekvalifikační kurz Ovocnář.

Výuka byla vedena autorizovanými lektory České zemědělské univerzity v Praze, fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, formou studia teoretické a praktické části. Teoretická část probíhala na učebně věznice a praktická část ve vězeňském sadu v Jiřicích. Závěrečných zkoušek se zúčastnilo 11 odsouzených, kteří získali OSVĚDČENÍ o profesní kvalifikaci, která se týká povolání ZAHRADNÍK.

Držitel osvědčení, tak získal odbornou způsobilost k :

  • Rozmnožování ovocných rostlin (přímé a nepřímé metody).
  • Výsadba a ošetření ovocných stromů a keřů po výsadbě.
  • Systémy pěstování ovocných stromů v intenzivních a extenzivních sadech.
  • Tvarování a řez ovocných dřevin na trvalém stanovišti.
  • Zásady výživy a hnojení ovocných rostlin.
  • Ochrana před významnými chorobami a škůdci v ovocných výsadbách.
  • Sklizeň ovoce – nejdůležitější postupy při sklizni jádrového, peckového a drobného ovoce.
  • Skladování, třídění, expedice ovoce a případné úpravy pro jeho prodej.

Názor odsouzeného:

„Mohu se stát sadařem ve věznici? Ano, mohu, je to sice s podivem, ale české moderní vězeňství mi to umožnilo. Myslím, že rekvalifikačních a resocializačních kurzů ve věznici není nikdy dost. Kurz mne velmi obohatil a můj vztah k přírodě dostal širší rozměr, velkou odměnou pro mne je, že jsem dokázal po ukončení kurzu korespondenčně ošetřit dvě ovocné zahrady.“

hap