Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
13.9.2018

Návštěva norské delegace ve Věznici Jiřice

JIŘICE 10.září (VSČR) – Dne 10.9.2018 navštívila Věznici Jiřice delegace norských kolegů, doprovázená odborníky z Ministerstva  spravedlnosti, Ministerstva financí a Probační a mediační služby. Cílem této pracovní návštěvy, realizované v rámci norských fondů, bylo představení penitenciární péče ve Věznici Jiřice a seznámení se s Pilotním projektem zacházení v „Otevřené věznici“. Tento pilotní projekt je v českém vězeňství ojedinělý a soustřeďuje se na  posilování protektivních faktorů a prosociálního chování  napomáhajícího  k reintegraci vězněných osob.

Po přivítání hostů ředitelem věznice měli tito možnost prohlédnout si prostory pro výkon trestu odsouzených mužů  zařazených do věznice s ostrahou, oddělení s vysokým  stupněm  zabezpečení. Součástí programu bylo i  seznámení se  s hlavními principy odborného zacházení s vězněnými osobami a dále s činností střediska eskortní služby.  Následovala prezentace a prohlídka objektu otevřené věznice. Část filozofie odborného zacházení v tomto objektu se inspirovala modely norské vězeňské služby, kde typy otevřených věznic jsou běžnou součástí vězeňského systému. Při této návštěvě došlo k výměně řady názorů a zkušeností mezi odborníky norské vězeňské služby a našimi odbornými zaměstnanci.

Na závěr měli kolegové ze zahraničí možnost prohlédnout si farmový chov daňků, který je taktéž součástí věznice a celkového inovativního pojetí ve smyslu nových aktivit pro zacházení s odsouzenými při posilování jejich zodpovědnosti a samostatnosti.

 

hap