Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
6.11.2016

Společné setkání

JIŘICE 6. listopadu (VS ČR) – Dne 29. 10. 2016 se ve Věznici Jiřice konalo pastorační setkání rodin, na kterém aktivně participovalo téměř dvě desítky účastníků z řad odsouzených, jejich rodinných příslušníků a zaměstnanců VS ČR pod duchovním vedením pana Mgr. Roberta Čovana, kaplana zdejší věznice a římskokatolického trvalého jáhna z blízké lysecké farnosti.

Pastorační setkání rodin při příležitosti liturgického slavení Slavnosti všech svatých a Vzpomínky na všechny věrné zemřelé je součástí profesionální a racionálně reflektované koncepce pastoračně-penitenciární práce na snižování kriminogenních rizik, posilování sociálně žádoucích adaptivních vzorců chování a rodinných vazeb ve Věznici Jiřice. Odsouzení si mohli při bohoslužbě slova poslechnout kázání o Zacheovi (kázání z neděle 30.10. z Lukášova evangelia), vrchním celníku a výběrčím daní římského impéria ve městě Jericho, který nic nedbal na své postavení a sociální konvence a ve snaze alespoň spatřit svého Spasitele vylezl na strom, ačkoli riskoval, že bude nepochopen, vysmíván a ve své další světské práci patrně tímto bláznivým činem znevýhodněn. Ne, spatřit Ježíše mu bylo víc než pracovní prestiž a dobrá pověst mezi farizeji. Ježíš, jednorozený Boží syn a Pán světa, ho neminul bez povšimnutí, oslovil jej jménem a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“