Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
5.11.2016

Návštěva ve věznici

JIŘICE 5. listopadu (VS ČR) – Dne 26. 10. 2016 při příležitosti katolické Slavnosti všech svatých a Vzpomínky na všechny věrné zemřelé navštívil Věznici Jiřice P. Mgr. Lukáš Hrabánek, farář z nedalekých Mcel, aby v místní vězeňské kapli povzbudil naše odsouzené ve víře a společně s nimi sdílel radost z evangelia.

Otec Lukáš hovořil o pravém tvaru křesťanské naděje, která odlišuje křesťany tím, že znají svou budoucnost: nikoli však tak, že by věděli do nejmenších podrobností, co je čeká, ale obecně vědí o svém životě to, že neústí do prázdnoty a nicoty. Život tak pro ně není pouhou výslednicí materiálních zákonů a kauzalit, ale ve všem a současně nade vším je osobní dobrá vůle, Duch, jenž se v Ježíši Kristu zjevuje jako čirá Láska (srov. Spe salvi čl. 4n). Setkání jsme tak mohli všichni zakončit modlitbou plnou naděje a důvěry.